Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5481
Title: Hiện trạng canh tác và ảnh hưởng của nấm Trichoderma spp và 3 loại vật liệu chứa đất trồng lên sinh trưởng, sâu bệnh hại chính trên gừng tại xã Mỹ An, huyện Chợ Mới năm 2006-2007
Authors: Dũng, Nguyễn Phú
Keywords: Nấm Trichoderma
Sâu bệnh
Cây gừng
Issue Date: 17-Feb-2009
Abstract: Điều tra, ghi nhận kỹ thuật canh tác, sâu bệnh hại chính và các loại nông dược được sử dụng trên cây gừng của nông dân tại một số xã thuộc Huyện Chợ Mới, An Giang.Xác định hiệu quả của nấm đối kháng Trichoderma spp đối với bệnh thối củ, bệnh cháy lá…Xác định hiệu quả của từng vật liệu chứa đất trồng lên sinh trưởng và sâu bệnh hại chính trên gừng so với trồng gừng trực tiếp trên đồng ruộng.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5481
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenPhuDung.pdf
  Restricted Access
1.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.