Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5482
Title: Nghiên Cứu Các Loại Giá Thể Trồng Rau Mầm Thích Hợp Và Cho Hiệu Quả Kinh Tế Cao.
Authors: Duyên, Nguyễn Thị Mỹ
Keywords: Nông nghiệp
Giá thể
Rau mầm
Trồng trọt
Issue Date: 25-Oct-2006
Abstract: Đề tài nghiên cứu để chọn và xác định giá thể cùng với chất dinh dưỡng thích hợp để trồng rau mầm cho năng suất tốt và đưa ra qui trình sản xuất rau mầm hiệu quả cao và dễ ứng dụng cho bà con nông dân.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5482
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trongraumam.pdf
  Restricted Access
628.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.