Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5483
Nhan đề: Khảo Sát Thực Trạng Của Việc Giảng Dạy Chương Trình Vật Lý Lớp 6, 7 Ở Tỉnh An Giang.
Tác giả: Thể, Trần
Từ khoá: Phương pháp giảng dạy
Vật lý lớp 6
Vật lý lớp 7
An Giang
Năm xuất bản: 25-thá-2006
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu những tương tác giữa nội dung và phương pháp, giữa thầy và trò, giữa nhà giáo và nhà quản lý, giữa nhà trường và địa phương, xoay quanh chương trình và sách giáo khoa mới ban hành.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5483
Bộ sưu tập: NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
thuctrangvagiaiphapnangcaohieuquagiangday.pdf
  Restricted Access
538.17 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.