Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5484
Title: Thiết Kế Bộ Thí Nghiệm Phương Pháp Giảng Dạy Vật Lý Phổ Thông
Authors: Phúc, Giang Văn
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Thí nghiệm
Vật lý
Phổ thông
Phương pháp giảng dạy
Issue Date: 24-Oct-2006
Abstract: Đề tài nghiên cứu và thiết kế một số dụng cụ thí nghiệm dùng cho các giáo sinh tập sử dụng thành thạo để giảng dạy tốt hơn sau khi tốt nghiệp và gợi mở khả năng sáng tạo của sinh viên để có thể tái tạo lại các dụng cụ khi cần và thiết kế các dụng cụ mới.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5484
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thietkemotsothinghiem.pdf
  Restricted Access
892.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.