Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5485
Title: Tìm Hiểu Mức Độ Hứng Thú Học Tập Bộ Môn Địa Lý Của Học Sinh Khối 6 Trường Trung Học Cơ Sở An Châu.
Authors: Hồng, Nguyễn Thị Thu
Keywords: Phương pháp giảng dạy
Địa lý lớp 6
Trung học cơ sở
An Châu
An Châu
An Giang
Issue Date: 25-Oct-2006
Abstract: Đề tài nghiên cứu tìm hiểu hứng thú học tập môn địa lý của các em học sinh khối lớp 6 trường trung học cơ sở An Châu và thực trạng của việc học tập địa lý 6 của trường. Đánh giá kết quả đạt được, đề xuất những ý kiến nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tập bộ môn địa lý trường trung học cơ sở An Châu nói riêng cũng như đối với bộ môn địa lý 6 nói chung. Từ đó rút ra kết luận và đề ra hướng vận dụng vào thực tiễn.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5485
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
timhieumucdohungthuhoctap.pdf
  Restricted Access
109.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.