Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5487
Title: Học sinh chưa ngoan ở các trường thcs trên địa bàn tp. long xuyên, an giang. nguyên nhân và biện pháp giáo dục.
Authors: Hùng, Lê Thanh
Keywords: Phương pháp giáo dục
Học sinh chưa ngoan
Trung học cơ sở
Long xuyên
An Giang
Issue Date: 25-Oct-2006
Abstract: Đề tài nghiên cứu về vấn đề lý luận về giáo dục học sinh chưa ngoan. Điều tra để nắm tình hình học sinh chưa ngoan ở các trường THCS trên địa bàn thành phố Long Xuyên. Đồng thời tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất một số biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5487
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hocsinhchuangoanocactruong.pdf
  Restricted Access
821.91 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.