Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5493
Title: Mối liên hệ giữa chất lượng nước với sinh khối vi tảo trong ruộng lúa vụ thu đông ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Authors: Linh, Dương Mai
Phụng, Bùi Thị Mai
Anh, Nguyễn Tuấn
Keywords: Chất lượng nước
Vi tảo
Lúa nước
Khoa học môi trường
Water quality
Microalgae
Rice
Environmental sciences
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nghiên cứu mối liên hệ giữa các thông số chất lượng nước với sinh khối vi tảo trên ruộng lúa theo chu kỳ bón phân cho cây lúa. Đồng thời ước tính tổng lượng sinh khối tảo cung cấp cho ruộng lúa trong vụ trồng theo các đợt bón phân
Description: Nghiên cứu khoa học CB, GV (Cấp khoa)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5493
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duong Mai Linh.NCKH00266.cap do 4.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn1.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.