Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5495
Title: Chế tạo và khảo sát hoạt tính chất xúc tác quang TiO2-Graphen trong phản ứng phân hủy Metyl da cam
Authors: Tân, Phạm Phát
Hoàng, Huỳnh Thị Kim
Lý, Lê Minh
Dung, Nguyễn Thị
Trí, Trần Mạnh
Keywords: Chất xúc tác quang
TiO2
Phản ứng phân hủy metyl
Hóa học
Issue Date: 2013
Description: Tạp chí xúc tác và hấp thụ. Tập 2. No2. 2013
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5495
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tap 2.NO2.2013.pdf
  Restricted Access
15.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.