Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5496
Nhan đề: Khảo sát ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng và nồng độ đường lên quá trình nhân nhanh chồi gừng (Zingiber officinale Rosc.) In Vitro
Tác giả: Huê, Huỳnh Trường
Từ khoá: Cây gừng
Nuôi cấy mô
Chất điều hòa sinh trưởng
Nuôi cấy In vitro
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5496
Bộ sưu tập: NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Huynh Truong Hue.pdf
  Restricted Access
3.14 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.