Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5497
Title: Thực trạng hiểu và sử dụng từ Hán Việt của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang
Authors: Quốc, Hoàng
Keywords: Từ hán việt
Học sinh
Trung học phổ thông
An Giang
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề lý thuyết về từ Hán Việt; Tìm hiểu thực tế về phương pháp dạy - học Ngữ văn trong các trường THPT trên địa bàn tỉnh An Giang hiện nay; Thực trạng hiểu và sử dụng từ Hán Việt của học sinh THPT hiện nay ở tỉnh An Giang với 4 mức độ từ dễ đến khó như sau: nhận diện từ Hán Việt; khả năng hiểu từ Hán Việt; khả năng sử dụng từ Hán Việt; khả năng mở rộng từ Hán Việt của học sinh; So sánh khả năng hiểu và sử dụng từ Hán Việt của học sinh giữa các vùng; Phân tích những nhân tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến khả năng hiểu và sử dụng từ Hán Việt của học sinh THPT trên địa bàn tỉnh An Giang hiện nay; Nghiên cứu thiết kế hệ thống bài tập ngoại khoá nhằm rèn luyện cho HS nâng cao năng lực hiểu và sử dụng từ Hán Việt.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5497
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang Quoc.pdf
  Restricted Access
2.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.