Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5502
Nhan đề: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính kháng nấm (Colletotrichum spp.) gây bệnh thán thư trên quả ớt của tinh dầu lá húng chanh (Plectranthus Amboinicus Lour.) trên mô hình in vitro
Tác giả: Linh, Lâm Thị Mỹ
Tuấn, Lê Minh
Lương, Văn Viễn
Từ khoá: Ớt (Thực vật)
Bệnh và các loài gây hại
Nấm bệnh hại cây trồng
Lá Húng chanh
Tinh chất và tinh dầu
Peppers
Diseases and pets
Fungal diseases of plants
Plectranthus amboinicus
Essences and essential oils
Bệnh thán thư
Colletotrichum spp.
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính kháng nấm của tinh dầu lá Húng chanh trên bệnh thán thư của trái ớt. Từ đó, làm cơ sở cho việc khuyến cáo sử dụng tinh dầu này trong việc điều chế các loại thuốc BVTV có nguồn gốc tự nhiên trong phòng trừ bệnh hại theo hướng sinh học
Mô tả: Nghiên cứu khoa học của CB-GV (Cấp Trường)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5502
Bộ sưu tập: NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Lam Thi My Linh.LMT.VVL. NCKH00370.Capdo3.CD.pdf
  Restricted Access
4.07 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.