Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5502
Title: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính kháng nấm (Colletotrichum spp.) gây bệnh thán thư trên quả ớt của tinh dầu lá húng chanh (Plectranthus Amboinicus Lour.) trên mô hình in vitro
Authors: Linh, Lâm Thị Mỹ
Tuấn, Lê Minh
Lương, Văn Viễn
Keywords: Ớt (Thực vật)
Bệnh và các loài gây hại
Nấm bệnh hại cây trồng
Lá Húng chanh
Tinh chất và tinh dầu
Peppers
Diseases and pets
Fungal diseases of plants
Plectranthus amboinicus
Essences and essential oils
Bệnh thán thư
Colletotrichum spp.
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính kháng nấm của tinh dầu lá Húng chanh trên bệnh thán thư của trái ớt. Từ đó, làm cơ sở cho việc khuyến cáo sử dụng tinh dầu này trong việc điều chế các loại thuốc BVTV có nguồn gốc tự nhiên trong phòng trừ bệnh hại theo hướng sinh học
Description: Nghiên cứu khoa học của CB-GV (Cấp Trường)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5502
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lam Thi My Linh.LMT.VVL. NCKH00370.Capdo3.CD.pdf
  Restricted Access
4.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.