Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5503
Title: Khảo sát sự phân bố phiêu sinh vật và động vật đáy ở Búng Bình Thiên, tỉnh An Giang
Authors: Quyền, Lê Công
Keywords: Động vật phiêu sinh
Búng bình thiên
An Giang
Động vật đáy
Thực vật phiêu sinh
Chỉ số rbp iii
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học an giang
Description: Nghiên cứu khoa học của CB-GV Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5503
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Cong Quyen.pdf
  Restricted Access
3.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.