Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5511
Title: Xây dựng chương trình phân tích một số dị thường trọng lực bằng mạng perceptron trong môi trường Matlab
Authors: Hải, Nguyễn Hồng
Keywords: Mạng perceptron
Dị thường trọng lực
Matlab
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Tổng quan về thăm dò trọng lực; Sơ lược về mạng neural và các hàm, lệnh thông dụng trong matlab; Xây dựng phương pháp và chương trình sử dụng mạng perceptron giải bài toán ngược trọng lực; áp dụng phân tích các dị thường trọng lực bouguer âm ở đồng bằng Sông Cửu Long
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5511
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Hong Hai.pdf
  Restricted Access
3.33 MBAdobe PDFView/Open
chuongtrinh.7z
  Restricted Access
20.91 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.