Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5511
Nhan đề: Xây dựng chương trình phân tích một số dị thường trọng lực bằng mạng perceptron trong môi trường Matlab
Tác giả: Hải, Nguyễn Hồng
Từ khoá: Mạng perceptron
Dị thường trọng lực
Matlab
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Tổng quan về thăm dò trọng lực; Sơ lược về mạng neural và các hàm, lệnh thông dụng trong matlab; Xây dựng phương pháp và chương trình sử dụng mạng perceptron giải bài toán ngược trọng lực; áp dụng phân tích các dị thường trọng lực bouguer âm ở đồng bằng Sông Cửu Long
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5511
Bộ sưu tập: NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nguyen Hong Hai.pdf
  Restricted Access
3.33 MBAdobe PDF  Tải về
chuongtrinh.7z
  Restricted Access
20.91 kBUnknown  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.