Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5514
Title: Khảo sát một số yếu tố kỹ thuật trong quy trình nuôi cá lóc (Channa striata) thâm canh
Authors: Vân, Phan Thị Thanh
Keywords: Nuôi cá nước ngọt
Cá lóc
Thâm canh
Nuôi cá lóc
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nội dung đề tài được trình bày, nhằm tìm ra các thông số tối ưu như: mật độ thả nuôi, phương pháp cho ăn, giới hạn các yếu tố môi trường trong kỹ thuật nuôi cá Lóc, góp phần giúp cho nghề nuôi cá lóc thâm canh đạt được năng suất, hiệu quả kinh tế cao, giảm thiểu ô nhiễm môi trường
Description: Nghiên cứu khoa học của CB-GV Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5514
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan Thi Thanh Van.pdf
  Restricted Access
3.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.