Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5515
Title: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thẩm thấu trong chế biến sản phẩm pu rê cà chua
Authors: Duy, Trịnh Thanh
Keywords: Cà chua
Ứng dụng kĩ thuật thẩm thấu
Công nghệ thực phẩm
Pu rê
Thẩm thấu
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ khối lượng dung dịch/nguyên liệu và thời gian đến sự biến đổi cà chua và dung dịch thẩm thấu; ảnh hưởng của nồng độ dung dịch đường thẩm thấu và độ dày của lát cắt cà chua đến chất lượng sản phẩm. Khảo sát ảnh hưởng của thời gian chần và kích cỡ các lỗ rây khi chà đến chất lượng của dịch nghiền cà chua, khảo sát biến đổi của vi sinh vật trong quá trình thanh trùng sản phẩm. Và nghiên cứu những biến đổi của sản phẩm trong quá trình bảo quản
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5515
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trinh Thanh Duy.NCKH00205 . cap do 4.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn2.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.