Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5528
Title: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố về sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại một số trường Đại học thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Giang, Lê Thị Linh
Keywords: Giáo dục đại học (Đánh giá)
Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Sinh viên
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học An Giang
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5528
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Linh Giang.pdf
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.