Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5530
Title: Một số giải pháp giáo dục nhận thức cho sinh viên ngành giáo dục mầm non nhằm phòng chống bạo hành trẻ em
Authors: Nhanh, Phan Thị Ngọc
Keywords: Giáo dục mầm non
Giáo viên mầm non
Education, Preschool
Preschool teachers
Giáo dục nhận thức
Phòng chống bạo hành
Trẻ em
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Tìm hiểu cơ sở lý thuyết làm rõ các khái niệm: trẻ em, bạo hành,... những vấn đề có liên quan; Xác định thực trạng nguyên nhân các dạng bạo hành trẻ em tại 1 số trường mầm non trên địa bàn thành phố Long Xuyên, An Giang; Tìm hiểu nhận thức của sinh viên ngành GDMN về nguyên nhân, hậu quả bạo hành trẻ em; Đề xuất giải pháp giáo dục nhận thức cho sinh viên nhằm phòng chống bạo hành trẻ em sau này
Description: Nghiên cứu khoa học của CB-GV (Cấp khoa)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5530
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan Thi Ngoc Nhanh.NCKH00371. cap do 4.CD.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn859.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.