Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5532
Title: Hiệu lực của bốn dịch chiết thực vật phòng trừ sâu hại chính trên cải xanh (Brassica juncea) tại khu thực nghiệm, Trường Đại học An Giang
Authors: Tuấn, Lê Minh
Keywords: Khoa học cây trồng
Rau
Bệnh và các loài gây hại
Cải xanh
Crop science
Vegetables
Diseases and pets
Brassica juncea
Cây xoan ta
Cây trúc đào
Dây thuốc cá
Dịch chiết thực vật
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Xác định hiệu lực của 4 loại dịch chiết thực vật phòng trừ một số loại sâu hại chính trên cải xanh. Làm cơ sở cho việc khuyến cáo, nâng cao khả năng nhận thức của nông dân vai trò của dịch chiết có nguồn gốc tự nhiên trong việc điều chế các loại thuốc BVTV phòng trừ sâu hại theo hướng an toàn sinh học
Description: Nghiên cứu khoa học của CB-GV (Cấp Khoa)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5532
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Minh Tuan. NCKH00373.capdo 4 .File.pdf
  Restricted Access
Liên hệ tác giả để xem toàn văn3.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.