Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5533
Title: Nghiên cứu khả năng sản xuất sinh khối và giá trị dinh dưỡng của Dế ta (Gryllus bimaculatus) bằng nguồn thức ăn ở địa phương
Authors: Hằng, Bùi Phan Thu
Cọp, Nguyễn Văn
Lâm, Võ
Keywords: Dế
Chăn nuôi
Crickets
Animal culture
Sinh khối
Cám gạo
Thức ăn gà
Thức ăn xanh
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nghiên cứu xác định năng suất sinh khối, lượng dưỡng chất ăn vào, tỷ lệ sống, tăng khối lượng, hệ số chuyển hóa thức ăn và giá trị dinh dưỡng của Dế khi thu hoạch với nguồn thức ăn tại địa phương như khoai mì, bình bát dây, rau muống, cám gạo, được thực hiện tại thành phố Long Xuyên
Description: Nghiên cứu khoa học CB, GV (Cấp trường)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5533
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui Phan Thu Hang- NVCop-Vo Lam. NCKH00374.cap do 4.File.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.