Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5549
Nhan đề: Ảnh hưởng của học hợp tác đến sinh viên Trường Đại học An Giang
Tác giả: Đạt, Trần Văn
Từ khoá: Phương pháp học tập
Phương pháp học hợp tác
Sinh viên
Trường đại học an giang
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5549
Bộ sưu tập: NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Tran Van Dat.pdf
  Restricted Access
47.67 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.