Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5553
Title: Nghiên cứu khả năng xử lý sắt và asen trong nước ngầm của vật liệu hấp phụ FK
Authors: Toàn, Phan Phước
Keywords: Nước ngầm
Làm sạch
Vật liệu hấp phụ
Nano oxit sắt
Tro trấu
Xử lý nước
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe và As trong mẫu nước ngầm thực tế của các loại vật liệu hấp phụ FK
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5553
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghien cuu xử lý sat va asen trong nuoc ngam_final.pdf
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.