Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5566
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi phạm pháp của người chưa thành niên tỉnh An Giang
Authors: Huyền, Trần Thị
Keywords: Hành vi phạm pháp
Người chưa thành niên
An Giang
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học an giang
Abstract: Nội dung đề tài nhằm chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi phạm pháp của người chưa thành niên tỉnh An Giang. Từ đó đề xuất các biện pháp nhằm ngăn ngừa và hạn chế tình trạng người chưa thành niên có hành vi phạm pháp
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5566
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Huyen.pdf
  Restricted Access
967.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.