Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5567
Title: Xây dựng quy trình sản xuất nước giải khát từ bắp cải tím
Authors: Tân, Nguyễn Duy
Keywords: Công nghệ nước giải khát
Bắp cải tím
Công nghệ thực phẩm
Trích ly
Nước giải khát
Issue Date: 2014
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm tạo ra sản phẩm nước giải khát dinh dưỡng có thể phòng ngừa bệnh tật và giúp tiêu hóa tốt, bên cạnh đó góp phần đa dạng hóa sản phẩm từ bắp cải tím, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng....
Description: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của GV Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5567
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Duy Tan.pdf
  Restricted Access
6.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.