Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5567
Nhan đề: Xây dựng quy trình sản xuất nước giải khát từ bắp cải tím
Tác giả: Tân, Nguyễn Duy
Từ khoá: Công nghệ nước giải khát
Bắp cải tím
Công nghệ thực phẩm
Trích ly
Nước giải khát
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm tạo ra sản phẩm nước giải khát dinh dưỡng có thể phòng ngừa bệnh tật và giúp tiêu hóa tốt, bên cạnh đó góp phần đa dạng hóa sản phẩm từ bắp cải tím, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng....
Mô tả: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của GV Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5567
Bộ sưu tập: NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nguyen Duy Tan.pdf
  Restricted Access
6.07 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.