Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5574
Title: Sự tồn tại nghiệm của một lớp bài toán biên tích phân cho phương trình vi phân phi tuyến bậc không chuyên
Authors: Nhàn, Lê Công
Keywords: Phương trình vi phân phi tuyến (Nghiệm số)
Toán học
Bậc Coincidence
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học An Giang
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5574
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Cong Nhan.pdf
  Restricted Access
Liên hệ tác giả để xem toàn văn473.23 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.