Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5581
Title: Tuyển chọn chất mang để tạo chế phẩm xạ khuẩn Streptomyces sp. đối kháng với nấm Phytophthora sp. gây bệnh cháy lá, thối củ khoai môn.
Authors: Dũng, Nguyễn Phú
Tường, Lê Minh
Keywords: Khoai môn
Bệnh và loài gây hại
Khoa học cây trồng
Taro
Diseases and pests
Crop science
Nấm bệnh
Xạ khuẩn
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nghiên cứu nhân nuôi xạ khuẩn đối kháng Streptomyces sp. CMAG11, tuyển chọn chất mang và tạo chế phẩm cho từng chất mang đối kháng với nấm Phytophthora sp. gây bệnh cháy lá thối củ khoai môn trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới
Description: Nghiên cứu khoa học CB, GV (Cấp trường)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5581
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Phu Dung - L.M.Tuong. NCKH000386. cap do 4 . File.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn2.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.