Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5582
Title: Nhân giống in vitro cây Bách bộ (Stemona tuberosa Lour.) và bước đầu trồng thử nghiệm tại vườn ươm
Authors: Hồng, Trình Thị Thu
Duyên, Nguyễn Thị Mỹ
Keywords: Nhân giống cây trồng
Cây dược liệu
Nhân giống
Khoa học cây trồng
Plant propagation
Medicinal plants
Propagation
Crop science
Cây bách bộ
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Khảo sát và tìm ra môi trường thích hợp cho việc nhân nhanh chồi cây Bách bộ; tìm ra môi trường thích hợp cho việc tạo rễ cây; tìm ra giá thể để thuần dưỡng cây ngoài vườn ươm; trồng thử nghiệm và tìm ra đất trồng phù hợp cho cây Bách bộ nuôi cấy mô
Description: Nghiên cứu khoa học CB - GV (cấp trường)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5582
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trinh Thi Thu Hong. N.T.M.Duyen.NCKH00385.cap do 4.File.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn3.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.