Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5584
Title: Nghiên cứu nuôi trồng nấm Vân chi Trametes elegans hoang dại thu thập từ Núi Cấm An Giang
Authors: Ba, Hồ Thị Thu
Keywords: Trồng nấm
Khoa học cây trồng
Mushroom culture
Crop science
Nấm vân chi
Nấm dược liệu
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nghiên cứu môi trường nuôi trồng phù hợp cho nấm Vân chi Trametes elegasns hoang dại được thu thập từ núi Cấm An Giang được định danh bằng phương pháp giải trình tự ADN kết hợp hình thái
Description: Nghiên cứu khoa học CB, GV (Cấp trường)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5584
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ho Thi Thu Ba. NCKH00384. cap do 4 .File.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn2.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.