Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5584
Nhan đề: Nghiên cứu nuôi trồng nấm Vân chi Trametes elegans hoang dại thu thập từ Núi Cấm An Giang
Tác giả: Ba, Hồ Thị Thu
Từ khoá: Trồng nấm
Khoa học cây trồng
Mushroom culture
Crop science
Nấm vân chi
Nấm dược liệu
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Nghiên cứu môi trường nuôi trồng phù hợp cho nấm Vân chi Trametes elegasns hoang dại được thu thập từ núi Cấm An Giang được định danh bằng phương pháp giải trình tự ADN kết hợp hình thái
Mô tả: Nghiên cứu khoa học CB, GV (Cấp trường)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5584
Bộ sưu tập: NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Ho Thi Thu Ba. NCKH00384. cap do 4 .File.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn2.44 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.