Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5585
Title: Tuyển chọn và hiệu quả phòng trị của xạ khuẩn đối với bệnh cháy lá khoai môn do nấm Phytophthrora sp. gây ra ở An Giang
Authors: Dũng, Nguyễn Phú
Keywords: Khoai môn
Bệnh và loài gây hại
Bệnh cháy lá khoai môn
Chủng xạ khuẩn
Khoa học cây trồng
Bảo vệ thực vật
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Khảo sát hiện trạng canh tác Khoai môn, tuyển chọn và phân lập được ít nhất 01 chủng xạ khuẩn có khả năng phòng trị hiệu quả đối với bệnh cháy lá do nấm Phytophthora sp. gây ra trên Khoai môn (Colocasiae esculenta) trong điều kiện nhà lưới và đồng ruộng ở An Giang
Description: Báo cáo tổng kết nhiệm vụ khoa học cơ sở
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5585
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NCKH00333.ngPhuDung.cap do 4. CD.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn12.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.