Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5588
Title: Khảo sát, đánh giá phân vùng ba khu vực sinh thái: lưu vực sông Tiền, sông Hậu; vùng Bảy Núi và Tứ giác Long Xuyên của tỉnh An Giang
Authors: Khánh, Nguyễn Trần Thiện
Keywords: Hệ sinh thái
Quản lí môi trường
An Giang
Ecosystem
Environmental management
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Điều tra, khảo sát thông tin về hiện trạng, các nghiên cứu liên quan hệ sinh thái tại 03 vùng sinh thái. Chọn lọc, đánh giá và phân vùng chức năng sinh thái môi trường trên địa bàn tỉnh, đề xuất các định hướng nghiên cứu, các giải pháp, các mô hình có tiềm năng ứng dụng trong tỉnh An Giang và các khu vực lân cận của ĐBSCL; Kết quả nghiên cứu này là cơ sở và nền tảng phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh nhằm bảo vệ, bảo tồn, khai thác hợp lý các dịch vụ sinh thái môi trường bền vững, nâng cao chất lượng môi trường sống và tài nguyên thiên nhiên, thích ứng biến đổi khí hậu; từ đó tạo nguồn lực thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững
Description: Nghiên cứu khoa học CB, GV (Cấp trường)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5588
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Tran Thien Khanh_NCKH00273.cap do 4.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn3.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.