Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5589
Title: Thực trạng và giải pháp rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống sư phạm cho sinh viên khoa Sư phạm, trường Đại học An Giang
Authors: Huyền, Trần Thị
Keywords: Sinh viên
Giáo dục đại học
Students
Education, Higher
Tình huống sư phạm
Kĩ năng giải quyết tình huống sư phạm
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Mô tả thực trạng kỹ năng xử lý tình huống sư phạm và rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống sư phạm; Xác định các nguyên nhân ảnh hưởng đến việc rèn luyện kỹ năng xử lý THSP; Đề xuất một số giải pháp rèn luyện.
Description: Nghiên cứu khoa học của CB-GV (Cấp trường)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5589
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Huyen.NCKH00348.capdo 4.CD.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn2.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.