Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5589
Nhan đề: Thực trạng và giải pháp rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống sư phạm cho sinh viên khoa Sư phạm, trường Đại học An Giang
Tác giả: Huyền, Trần Thị
Từ khoá: Sinh viên
Giáo dục đại học
Students
Education, Higher
Tình huống sư phạm
Kĩ năng giải quyết tình huống sư phạm
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Mô tả thực trạng kỹ năng xử lý tình huống sư phạm và rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống sư phạm; Xác định các nguyên nhân ảnh hưởng đến việc rèn luyện kỹ năng xử lý THSP; Đề xuất một số giải pháp rèn luyện.
Mô tả: Nghiên cứu khoa học của CB-GV (Cấp trường)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5589
Bộ sưu tập: NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Tran Thi Huyen.NCKH00348.capdo 4.CD.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn2.13 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.