Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5593
Title: Khả năng xử lý nước thải dệt nhuộm của xúc tác Nano Oxit phèn sắt trong hệ Fenton rắn
Authors: Thành, Nguyễn Trung
Toàn, Phan Phước
Keywords: Xử lí nước thải
Kĩ thuật môi trường
Sewage disposal
Environmental engineering
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Đề xuất được quy trình tổng hợp vật liệu nano oxit phèn sắt tiên tiến từ nước nhiễm phèn; Xác định cấu trúc và thành phần cơ bản của vật liệu nano oxit phèn sắt so với vật liệu nano oxit sắt; Đánh giá được hoạt tính xúc tác của vật liệu nano oxit phèn sắt trong hệ Fenton khi xử lý nước dệt nhuộm
Description: Nghiên cứu khoa học CB, GV (Cấp trường)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5593
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Trung Thanh.NCKH00267.cap do 4.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn1.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.