Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5594
Title: Công tác chuẩn bị cho trẻ em dân tộc Khmer vào lớp 1 tại huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, tỉnh An Giang: Thực trạng và giải pháp
Authors: Huyền, Trần Thị
Anh, Trần Thị Lan
Keywords: Giáo dục tiểu học
Giáo dục mầm non
Phát triển trẻ em
Education, Elementary
Education, Preschool
Child development
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Khảo sát thực trạng công tác chuẩn bị của giáo viên, phụ huynh cho trẻ em dân tộc Khmer vào lớp 1 và đánh giá mức độ thực hiện một số chỉ số giáo dục của trẻ em, so với bộ chuẩn phát triển dành cho trẻ 5-6 tuổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Kết quả nghiên cứu cho thấy giáo viên đều chuẩn bị tốt các kiến thức, kĩ năng, trong khi ở đối tượng phụ huynh học sinh, các thông số trên chưa đạt tiêu chuẩn, cũng như chỉ ra thựa trạng phần lớn đối tượng trẻ em 5-6 tuổi dân tộc Khmer chưa đáp ứng các yêu cầu của Bộ chuẩn dành cho trẻ em 5 tuổi trước khi vào lớp 1. Qua đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp để hỗ trợ trường mẫu giáo thực hiện tốt việc chuẩn bị cho trẻ em dân tộc Khmer vào lớp 1
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5594
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Huyen.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn1.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.