Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5604
Title: Chế tạo thiết bị tưới tự động
Authors: Quang, Phạm Văn
Tân, Phạm Minh
Keywords: Tưới (đất, ruộng)
Tự động hóa
Khoa học cây trồng
Irrigation (Automation)
Crop science
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Xây dựng hệ thống điều khiển tưới tự động, có khả năng tích hợp với các thiết bị quan trắc thời tiết và môi trường, nhằm hỗ trợ tiếp cận ứng dụng công nghệ kỹ thuật chính xác trong sản xuất nông nghiệp. Thiết kế chế tạo cảm ứng gồm: (1) Chế tạo cảm biến giúp theo dõi sự thay đổi của ẩm độ đất; (2) Module điều khiển thiết bị tổng chế (Controller Device): có chức năng phân tích, xử lý các luồng thông tin nhận được từ các module cảm ứng và phát lệnh điều khiển tương ứng đến các module công suất; (3) Module giao tiếp (hub device): giúp linh động trong việc tăng hoặc giảm số lượng kết nối với các thiết bị cảm biến, thiết bị điều khiển công suất, Module cảm biến (sensor module): là bộ kết nối với các loại cảm biến khác nhau; (4) Module công suất (control module): giúp điều khiển tắt/mở các thiết bị công suất (máy, bơm, val...). Thiết kế xây dựng phần mềm gồm: (1) Các chương trình xử lý và điều khiển các thiết bị trong hệ thống (firmware) là các đoạn mã được biên dịch sang mã nhị phân và được nạp vào các IC trong các module điều khiển; (2) Chương trình giao tiếp với người sử dụng có giao diện thân thiện giúp dễ dàng hơn trong công việc theo dõi, quản lý và vận hành hệ thống. Xây dựng hàm đặc tính của giá trị biến đổi số theo độ ẩm đất: Xác định hàm đặc tính biểu diễn giữa đại lượng hệ thống đọc từ cảm biến theo ẩm độ của đất, Kiểm nghiệm tính phù hợp của hàm đặc tính
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5604
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bao cao de tai He thong tuoi tu dong (final) - pvquang - pmtan.pdf
  Restricted Access
Liên hệ tác giả để xem toàn văn1.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.