Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5609
Title: Xác định thành phần nấm ký sinh trên côn trùng hại đậu nành, đậu xanh và đậu phộng tại huyện Chợ Mới, Tri Tôn, tỉnh An Giang
Authors: Loan, Văng Thị Tuyết
Keywords: Đậu nành
Bệnh và các loài gây hại
Đậu xanh
Đậu phộng
Giới nấm
Côn trùng gây hại
Khoa học cây trồng
Soybean
Green bean
Peanuts
Fungi
Insect pests
Crop science
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Thu nhập và định danh các chủng nấm ký sinh côn trùng gây hại trên cây đậu nành, đậu xanh và đậu phộng tại các xã Kiến An, Long Điền A, Long Kiến, Mỹ An thuộc huyện Chợ Mới và xã Ô Lâm, Núi Tô thuộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5609
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vang Thi Tuyet Loan. NCKH00257.cap do 4.pdf
  Restricted Access
Liên hệ tác giả để xen toàn văn9.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.