Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5609
Nhan đề: Xác định thành phần nấm ký sinh trên côn trùng hại đậu nành, đậu xanh và đậu phộng tại huyện Chợ Mới, Tri Tôn, tỉnh An Giang
Tác giả: Loan, Văng Thị Tuyết
Từ khoá: Đậu nành
Bệnh và các loài gây hại
Đậu xanh
Đậu phộng
Giới nấm
Côn trùng gây hại
Khoa học cây trồng
Soybean
Green bean
Peanuts
Fungi
Insect pests
Crop science
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Thu nhập và định danh các chủng nấm ký sinh côn trùng gây hại trên cây đậu nành, đậu xanh và đậu phộng tại các xã Kiến An, Long Điền A, Long Kiến, Mỹ An thuộc huyện Chợ Mới và xã Ô Lâm, Núi Tô thuộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5609
Bộ sưu tập: NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Vang Thi Tuyet Loan. NCKH00257.cap do 4.pdf
  Restricted Access
Liên hệ tác giả để xen toàn văn9.68 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.