Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5609
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLoan, Văng Thị Tuyết
dc.date.accessioned2021-11-04T07:00:25Z-
dc.date.available2021-11-04T07:00:25Z-
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5609-
dc.description.abstractThu nhập và định danh các chủng nấm ký sinh côn trùng gây hại trên cây đậu nành, đậu xanh và đậu phộng tại các xã Kiến An, Long Điền A, Long Kiến, Mỹ An thuộc huyện Chợ Mới và xã Ô Lâm, Núi Tô thuộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giangvi
dc.language.isovivi
dc.publisherĐại học An Giangvi
dc.subjectĐậu nànhvi
dc.subjectBệnh và các loài gây hạivi
dc.subjectĐậu xanhvi
dc.subjectĐậu phộngvi
dc.subjectGiới nấmvi
dc.subjectCôn trùng gây hạivi
dc.subjectKhoa học cây trồngvi
dc.subjectSoybeanvi
dc.subjectGreen beanvi
dc.subjectPeanutsvi
dc.subjectFungivi
dc.subjectInsect pestsvi
dc.subjectCrop sciencevi
dc.titleXác định thành phần nấm ký sinh trên côn trùng hại đậu nành, đậu xanh và đậu phộng tại huyện Chợ Mới, Tri Tôn, tỉnh An Giangvi
dc.typeOthervi
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vang Thi Tuyet Loan. NCKH00257.cap do 4.pdf
  Restricted Access
Liên hệ tác giả để xen toàn văn9.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.