Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5610
Title: Ảnh hưởng của văn hóa đọc đến kết quả học tập của sinh viên ngành Ngữ văn, Khoa Sư phạm - Trường Đại học An Giang
Authors: Chương, Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên
Giang, Lê Thị Linh
Bách, La Thị Kim
Vi, Hà Lan
Keywords: Sách và đọc sách
Sinh viên
Books and reading
College students
Văn hóa đọc
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Tìm hiểu các yếu tố của văn hóa đọc có ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên ngành Ngữ văn; So sánh mức độ ảnh hưởng của văn hóa đọc của sinh viên ngành Ngữ văn và sinh viên khối ngành tự nhiên khoa Sư phạm; Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao văn hóa đọc cho sinh viên ngành Ngữ văn khoa Sư phạm góp phần cải thiện kết quả học tập của họ
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5610
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
L.T.S.N.T.Chuong.cap do 1.pdf
  Restricted Access
2.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.