Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5615
Title: Ảnh hưởng của bốn loại thuốc phòng trừ rầy nâu đến mật số nhện lớn bắt mồi (arachnida) trên ruộng lúa tại huyện Chợ Mới, An Giang
Authors: Tuấn, Lê Minh
Keywords: Lúa nước
Thuốc bảo vệ thực vật
Rầy (Kiểm soát)
Nhện
Khoa học cây trồng
Rice
Pesticides
Planthoppers (Control)
Spiders
Crop science
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Điều tra thành phần các loài nhện bắt mồi hiện diện trên ruộng lúa tại 2 xã Mỹ Hội Đông và Kiến Thành, huyện Chợ Mới, An Giang; Hiệu quả của 4 loại thuốc BVTV phòng trừ rầy nâu và ảnh hưởng của chúng đến mật số của các loài NLBM phổ biến trên ruộng lúa tại huyện Chợ Mới, An Giang
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5615
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Minh Tuan. cap do 4.pdf
  Restricted Access
Liên hệ tác giả để xem toàn văn1.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.