Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5617
Title: Đánh giá khả năng giảm sự hấp thu Asen và Cadimi trên cây đậu phộng bằng biện pháp bón vôi và mụn dừa
Authors: Chương, Nguyễn Văn
Keywords: Đậu phộng
Khoa học cây trồng
Peanuts
Crop science
Cadimi
Asen
Bón voi
Mụn dừa
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Khảo sát hiện trạng hàm lượng As trong môi trường nước, đất và Cd trong đất tại xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang; Đánh giá ảnh hưởng và hiệu quả của bón vôi, xơ dừa lên sự giảm hấp thu As, Cd của cây đậu phộng.
Description: Nghiên cứu khoa học CB, GV (Cấp trường)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5617
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Van Chuong. NCKH00336.cap do 1.file.pdf
  Restricted Access
4.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.