Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5623
Title: Hiệu quả của chế phẩm EM, TRICO-ĐHCT đối với bệnh thối củ gừng và ảnh hưởng của lượng giống, kích thước sọt tre lên sinh trưởng, năng suất củ gừng tại Mỹ An, Chợ Mới, An Giang
Authors: Dũng, Nguyễn Phú
Keywords: Gừng
Chế phẩm em
Trico-đhct
Gống
Abstract: Bố trí thí nghiệm của 2 chế phẩm EM và Trico-ĐHCT đối với bệnh thối củ do vi khuẩn Erwinia và cháy lá do nấm Fusarium trên gừng trong phòng thí nghiệm. Bố trí thí nghiệm về lượng giống gieo trong sọt tre và kích thước sọt tre lên khả năng sinh trưởng và năng suất trên cây gừng ở ruộng nông dân tại xã Mỹ An, Chợ Mới An Giang.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5623
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TTKH-TNDongruong10052010.pdf
  Restricted Access
Tóm tắt bài báo cáo231.51 kBAdobe PDFView/Open
NguyenPhuDung2010.pdf
  Restricted Access
2.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.