Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5625
Title: Chế biến tương hột bằng nấm mốc thuần chủng Aspergillus Oryzae
Authors: Duy, Trịnh Thanh
Keywords: Đậu nành
Công nghệ chất đạm
Nước chấm
Công nghiệp và thương mại thực phẩm
Soybean
Protein engineering
Sauces
Food industry and trade
Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Tìm ra thông số tối ưu cho quy trình chế biến tương hột bằng nấm mốc A. oryzae; Tương hột chế biến bằng nấm mốc thuần chủng A. oryzae theo quy trình này có chất lượng cao và đạt an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn Bộ y tế
Description: Nghiên cứu khoa học CB, GV (Cấp trường)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5625
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trinh Thanh Duy.NCKH00261.cap do 4.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn1.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.