Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5628
Nhan đề: Đánh giá hiệu quả các chương trình bồi dưỡng tiếng Anh dành cho giáo viên tiếng Anh trong tỉnh An Giang
Tác giả: Tâm, Vương Thị Mỹ
Nhân, Khương Trọng
Dương, Trần Hoàng Thùy
Từ khoá: Giáo viên phổ thông
Giáo viên Tiếng Anh
Giáo dục phổ thông
Anh ngữ
High school teachers
High school education
English language
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá mức độ hiệu quả của các chương trình bồi dưỡng tiếng Anh dành cho giáo viên tiếng Anh TH, THCS và THPT trong tỉnh An Giang do Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng tổ chức từ năm 2012-2015 thông qua 5 cấp độ đánh giá chuyên môn của Guskey
Mô tả: Nghiên cứu khoa học CB, GV (Cấp trường)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5628
Bộ sưu tập: NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Vuong Thi My Tam.NCKH00271.cap do 4.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn1.51 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.