Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5628
Title: Đánh giá hiệu quả các chương trình bồi dưỡng tiếng Anh dành cho giáo viên tiếng Anh trong tỉnh An Giang
Authors: Tâm, Vương Thị Mỹ
Nhân, Khương Trọng
Dương, Trần Hoàng Thùy
Keywords: Giáo viên phổ thông
Giáo viên Tiếng Anh
Giáo dục phổ thông
Anh ngữ
High school teachers
High school education
English language
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá mức độ hiệu quả của các chương trình bồi dưỡng tiếng Anh dành cho giáo viên tiếng Anh TH, THCS và THPT trong tỉnh An Giang do Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng tổ chức từ năm 2012-2015 thông qua 5 cấp độ đánh giá chuyên môn của Guskey
Description: Nghiên cứu khoa học CB, GV (Cấp trường)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5628
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vuong Thi My Tam.NCKH00271.cap do 4.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn1.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.