Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5632
Nhan đề: Tìm hiểu hoạt động Thư viện trường Đại học An Giang
Tác giả: Trúc, Lưu Đức Trần Minh Thanh
Từ khoá: Thư viện
Hoạt động thư viện
Thư viện trường Đại học
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Đại học Văn hóa
Tóm tắt: Nội dung đề tài nhằm tìm hiểu về thực trạng hoạt động của thư viện, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển Thư viện trường Đại học An Giang phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của mình trong thời gian tới
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp của Cán bộ Thư viện
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5632
Bộ sưu tập: NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Luu Duc Tran Minh Thanh Truc.PDF
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.