Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5632
Title: Tìm hiểu hoạt động Thư viện trường Đại học An Giang
Authors: Trúc, Lưu Đức Trần Minh Thanh
Keywords: Thư viện
Hoạt động thư viện
Thư viện trường Đại học
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học Văn hóa
Abstract: Nội dung đề tài nhằm tìm hiểu về thực trạng hoạt động của thư viện, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển Thư viện trường Đại học An Giang phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của mình trong thời gian tới
Description: Khóa luận tốt nghiệp của Cán bộ Thư viện
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5632
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luu Duc Tran Minh Thanh Truc.PDF
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.